Nominovaní na LODM 2019 Liberec

Nominovaní závodníci na LODM 2019

Aneta Bauerová
Julie Frühaufová
Simona Holíková
Laura Kulová
Jakub Donda
Jakub Turek
Jan Pivec
Samuel Janoch

Nominační kritéria na LODM 2019

Akce které budou sledované pro účely nominace na LODM 2019

LODM se mohou účastnit v kategorii mladší závodníci rok narození 2007 a 2008 v kategorii starší 2006 a 2005

Každý kdo chce běhat za Karlovarský kraj můsí mít trvalé bydliště v karlovarském kraji.

- 30.3. účast na jarním soustředění západočeské oblasti

- 6.4. krátká trať VPM

- 27.4. OŽ MAS 

- 1.5. sprint BSO

- účast na soustředění západočeské oblasti pře vyzývacím pohárem 

- 11.5. vyzývací pohár KSU

 

Nominace bude provedena posouzením výkonnosti a účasti na všech akcích zařazených do niminačních kritérií.

 

Odpovědné osoby za výběr závodníků jsou Karel Rambousek a Jitka Dítková.

Výběr budou konzultovat i s ostatními trenéri mládeže v Karlovarském kraji.